Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2020

09 FEB 2020 13:04
Välkommen till Gneistis årsmöte!
  • Skapad: 09 FEB 2020 13:04

 

logga

 

Välkommen till Gneistis årsmöte 8 mars 2020 kl 16.00!

Plats: Wången 

Vi kommer att börja eftermiddagen med clinic i ridhuset med Camilla Hed för att sedan fortsätta med sedvanliga årsmötesförhandlingar i cafeterian.

Gneisti bjuder på clinic, smörgåsar och dryck. 

Anmäl dig till This is a mailto link senast 2 mars 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan www.gneisti.nu senast en vecka innan årsmötet.

Väl mött!

/Styrelsen

 

 

Årsmötets dagordning

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av föredragslista

3. Frågan om mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av röstlängd för mötet

5. Val av ordförande för årsmötet

6. Val av sekreterare för årsmötet

7. Val av 2 rösträknare

8. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet

9. Behandling av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret för styrelse och utskott

10. Fastställande av verksamhetsplan och femårsplan för styrelse och utskott

11. Behandling av ekonomisk berättelse samt budget

12. Förslag för budget för nästa verksamhetsår

13. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

15. Fastställande av medlemsavgifter

16. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen.

17. Val av styrelse:

  • Ordförande 1 år
  • Vice ordförande, kassör, sekreterare samt övriga ledamöter för en tid av två år; hälften av ledamöterna väljs vartannat år
  • Suppleanter 1 år  

18. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant, 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

19. Val av 2-4 ledamöter i valberedning varav en sammankallande

21. Val av ombud till riksmötet

22. Behandling av inkomna motioner till föreningen

  • Utbyte av funktionärspoängen

Styrelsen föreslår att funktionärspoängssystemet upphör och att föreningen istället kan ha en årlig fest eller annan sammankomst för att främja samhörighet i föreningen och ge tillbaka till medlemmarna.

Bakgrund

Betalar man ut kontant ersättning eller ersättning som går att likställa med kontant ersättning skall detta rapporteras månadsvis till Skatteverket.
Ideella föreningar ska redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i arbetsgivardeklarationen. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Vi i styrelsen har gjort bedömningen att funktionärspoäng är en rapporteringsskyldig ersättning eftersom dessa kan användas som betalmedel vid arrangemang eller för produkter. Administrationen som skulle krävas för att rapportera detta på rätt sätt är omfattande och den tiden finns inte. Dessutom är funktionärspoängen en kostnad för föreningen eftersom det är föreningen som måste betala arrangemang/produkt istället för enskild medlem. Tävlingsfunktionärer får, förutom funktionärspoäng som utdelats, lunch och kan få logi vid behov. Till funktionärer under tävling kan man kanske fortsätta erbjuda box till självkostnadspris om klubbens ekonomi tillåter, detta gjordes under 2019 och underlättar för tävlande att vara funktionärer. En ideell förening är just ideell och syftar till ideellt arbete, självklart är det otroligt viktigt att man som medlem får något tillbaka men denna kompensation kanske istället kunde vara något som främjar samhörighet och känslan av klubbtillhörighet, exempelvis en årlig medlemsfest eller liknande. Kanske man under varje årsmöte kan bestämma vad en viss medlemspott ska användas till?

Styrelsens förslag är att funktionärspoängen tas bort men att befintliga poäng får användas upp.

/Styrelsen

23. Behandling av motioner till riksmöte

24. Övriga i förväg anmälda frågor

25. Övrig information

  • Avtalet med Wången
  • Sportfengur
  • Sekretariatet

26. Prisutdelning, nomineringar och avtackning

27. Mötet avslutas

Skribent: Greta Axenbo Germer
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Gneisti Islandshästförening - Islandshäst
Helle Sörenssen, Ytterån 164
83595 Nälden

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info