Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Islandshästföreningen Gneistis årsmöte 2021

23 FEB 2021 14:25
 • Uppdaterad: 23 FEB 2021 14:25

Välkommen till Gneistis årsmöte 21 mars 2021 kl 18.00!

Mötet sker digitalt via Zoom.

Länk till mötet skickas till den mailadress du anmält ifrån senast lördag 20/3.

Anmäl dig till This is a mailto link senast 14 mars, observera att föranmälan krävs.

Se till att du har betalat din medlemsavgift innan deltagande i årsmötet.

 Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan www.gneisti.nu senast en vecka innan årsmötet.

Väl mött!

/Styrelsen

 

Årsmötets dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av föredragslista
 3. Frågan om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av röstlängd för mötet
 5. Val av ordförande för årsmötet
 6. Val av sekreterare för årsmötet
 7. Val av 2 rösträknare
 8. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 9. Behandling av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret för styrelse och utskott
 10. Fastställande av verksamhetsplan och femårsplan för styrelse och utskott
 11. Behandling av ekonomisk berättelse samt budget
 12. Förslag för budget för nästa verksamhetsår
 13. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 15. Fastställande av medlemsavgifter
 16. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen.
 17. Val av styrelse: 
  • Ordförande 1 år Vice ordförande, kassör, sekreterare samt övriga ledamöter för en tid av två år; hälften av ledamöterna väljs vartannat år.
  • Suppleanter 1 år
 18. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant, 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 19. Val av 2-4 ledamöter i valberedning varav en sammankallande
 20. Val av ombud till riksmötet
 21. Behandling av inkomna motioner till föreningen
 22. Behandling av motioner till riksmöte
 23. Övriga i förväg anmälda frågor
 24. Övrig information
 25. Mötet avslutas
Skribent: Mariah Holgersson Edström
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Gneisti Islandshästförening - Islandshäst
Helle Sörenssen, Ytterån 164
83595 Nälden

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info