Gå till innehåll
Gneisti Islandshästförening
Gneisti Islandshästförening

Styrelse oc utskott

Styrelsen 2024


Ordförande: Elena Nilsson

Viceordförande/ledamot: Lotta Höglund

Kassör: Åse Festin

Sekreterare: Tina Andersson

Ledamot: Anna Hansson

Ledamot: Helle Sörensen

Ledamot: Linda Lindblom

Ledamot: Sara Sundin Faugert

Suppleant: Ellen Festin

Suppleant: Nora Sanfridsson

Suppleant: Anna Anderssoon

Vid ärenden som gäller hela styrelsen kontakta oss på: styrelsen@gneisti.nu

Utskott 2024

Tävling: utskottsansvarig Lotta Höglund, Helle Sörensen, Hanna Nordström, mail: tavling@gneisti.nu
Kurser: vakant mail: kurser@gneisti.nu

Avel: vakant mail: styrelsen@gnesisti.nu
Fritid: utskottsansvarig Nora Sanfridsson och Ellen Festin: mail: fritid@gneisti.nu
Ungdom: utskottsansvarig Lotta Höglund, mail: ungdom@gneisti.nu
Hemsida: mejla webmaster@gneisti.nu

Valberedning 2023

Lena Fernlund, sammankallande
Isabella Olsson, Marie Adolfsson


Publicerad: 2022-05-09

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Författare: Dejan Nedanovski

Sponsorer

Postadress

Gneisti Islandshästförening

Elena Nilsson,

Gärde 224, 83496 Brunflo