Gå till innehåll
Gneisti Islandshästförening
Gneisti Islandshästförening

Styrelse oc utskott

Styrelsen 2022


Ordförande: Helle Sörenssen

Viceordförande/ledamot: Lotta Höglund

Ledamot: Janna Hjort

Kassör: Åse Festin

Ledamot: Annelie Holm

Ledamot: Anna Hansson

Suppleant: Emma Folkeson

Suppleant: Sara Leijman

Suppleant: Sara Sundin Faugert

Vid ärenden som gäller hela styrelsen kontakta oss på: styrelsen@gneisti.nu

Utskott 2022

Tävling: utskottsansvarig Vakant o Janna Hjort, mail: tavling@gneisti.nu
Kurser: utskottsansvarig Dagga Hjaltadottir , mail: kurser@gneisti.nu
Fritid: utskottsansvarig Nora Sanfridsson och Ellen Festin: mail: fritid@gneisti.nu
Ungdom: utskottsansvarig Lotta Höglund, mail: ungdom@gneisti.nu
Hemsida: mejla webmaster@gneisti.nu

Valberedning 2022

Lena Fernlund, sammankallande
Elin Nilsson
Greta Axenbo Germer
Erica Herbertsson


Publicerad: 2022-05-09

Senast uppdaterad: 2023-03-14

Författare: Dejan Nedanovski

Sponsorer

Postadress

Gneisti Islandshästförening

Helle Sörensen,

Ytterån 164
835 95 Nälden